Vietimg - Xây dựng chiến lược Marketing Online

 

Branding

Tư vấn xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển, nhận diện thương hiệu

 

 

Multimedia

Thiết kế website, logo, bộ nhận diện thương hiệu, sản xuất phim quảng cáo, phim doanh nghiệp

 

 

Develop

Kết hợp phát triển xây dựng thương hiệu cùng các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp

 

 

Marketing Online

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing online tổng thể tạo ra giá trị thực

 

Tin Tức & Sự Kiện

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54886062-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');