Blog - Vietimg

Cách lựa chọn công ty seo từ khóa uy tín

Có rất nhiều công ty SEO đưa ra các cam kết và hứa hẹn sẽ cải thiện được website của bạn trên công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên không mấy đơn vị làm được điều này, vậy làm thế nào để tìm được một đơn vị có năng lực làm việc này cho bạn?

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54886062-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');