Chiến lược Marketing cơ bản dành cho các dòng sản phẩm tiêu dùng - Vietimg

Chiến lược Marketing cơ bản dành cho sản phẩm tiêu dùng được ứng dụng rộng rãi. Các sản phẩm tiêu dùng có vòng đời sử dụng ngắn kết hợp với số lần được tiêu dùng nhiều tạo nên đặc thù riêng cho sản phẩm.

Các bạn có thể tham khảo Kế hoạch Marketing cơ bản cho dòng sản phẩm này với ứng dụng dành cho Mini Mart để áp dụng Marketing cho sản phẩm của riêng mình

Down load: Kế hoạch Marketing cho sản phẩm tiêu dùng vòng đời sử dụng ngắn, tiêu dùng nhiều lần

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54886062-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');