Chính sách quảng cáo Facebook - Vietimg

Một số chính sách quảng cáo Facebook cần tham khảo trước khi tham gia hoạt động quảng cáo trên Facebook.

Chính sách quảng cáo Facebook nhằm tuân thủ chính sách quảng cáo theo đạo luật quảng cáo quốc tế và áp dụng theo một số chính sách tại Việt Nam. Đề nghị quý khách hàng tham khảo kỹ lưỡng trước khi chạy quảng cáo để không gặp trở ngại trong quá trình làm việc.

Downlaod bản doc: Chính sách quảng cáo

Hoặc đọc trực tiếp chính sách tại Facebook.

Tags:

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54886062-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');