Công ty quảng cáo trực tuyến Vietimg

Vietimg – Việt Nam Internet Marketing Group là đơn vị nghiên cứu và cung cấp các giải pháp Internet marketing tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp về thương hiệu, truyền thông trên môi trường Internet giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tăng doanh thu và xây dựng thương hiệu trên Internet.

 

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp giải pháp thương hiệu, Internet Marketing hàng đầu, tạo dựng được nên nhiều thương hiệu mạnh trên môi trường Internet

 

Sứ mệnh

Với sứ mệnh tạo dựng nên những thương hiệu mạnh, chúng tôi sẽ luôn đồng hành, lắng nghe khó khăn của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm khách hàng, xây dựng thương hiệu để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp.

Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của Vietimg.

Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!
Liên hệ ngay
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54886062-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');