Chia sẻ kiến thức marketing online - Vietimg

Chính sách quảng cáo Facebook

Một số chính sách quảng cáo Facebook cần tham khảo trước khi tham gia hoạt động quảng cáo trên Facebook. Chính sách quảng cáo Facebook nhằm tuân thủ chính sách quảng cáo theo đạo luật quảng cáo quốc tế và áp dụng theo một số chính sách tại Việt Nam. Đề nghị quý khách hàng […]

Chiến lược Marketing cơ bản dành cho các dòng sản phẩm tiêu dùng

Chiến lược Marketing cơ bản dành cho sản phẩm tiêu dùng được ứng dụng rộng rãi. Các sản phẩm tiêu dùng có vòng đời sử dụng ngắn kết hợp với số lần được tiêu dùng nhiều tạo nên đặc thù riêng cho sản phẩm. Các bạn có thể tham khảo Kế hoạch Marketing cơ bản […]

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54886062-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');