Marketing - Vietimg

Chiến lược Marketing cơ bản dành cho các dòng sản phẩm tiêu dùng

Chiến lược Marketing cơ bản dành cho sản phẩm tiêu dùng được ứng dụng rộng rãi. Các sản phẩm tiêu dùng có vòng đời sử dụng ngắn kết hợp với số lần được tiêu dùng nhiều tạo nên đặc thù riêng cho sản phẩm. Các bạn có thể tham khảo Kế hoạch Marketing cơ bản […]

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54886062-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');