Marketing online - Vietimg | Page 5

6 ý tưởng tuyệt vời cho video marketing

Trong vài năm trở lại đây, sự phát triển của internet và mạng xã hội đã khiến video marketing trở thành một công cụ đắc lực trong truyền thông, giúp doanh nghiệp dễ dàng truyền tải thông điệp của mình đến với khách hàng

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54886062-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');